[bsa_pro_ad_space id=1 link=hetzelfde] [bsa_pro_ad_space id=2]

Ga naar inhoud

[Vc_row] [vc_column] [vc_column_text]


Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de Gebruiker van deze Website, en G3 Newswire, de eigenaar en aanbieder van deze Website. G3 Newswire neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de website.

 

Privacy verklaring
Datum: 15 Mei 2018

1. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van mijn gegevens?
G3Newswire en alle websites, apps en tijdschriften die in verband daarmee worden geëxploiteerd en/of geproduceerd, zijn eigendom van en worden onderhouden door:
Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, VK (“wij” of “ons”).

Dit is onze Privacyverklaring en legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.
Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en correct beheren van alle persoonlijke informatie die u verstrekt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en de door u verstrekte informatie gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

2. Welke informatie verzamelen we?
De gegevens die door Gaming Publishing worden verzameld en opgeslagen, omvatten alleen contactgegevens, zoals naam en e-mailadressen. We slaan geen aanvullende informatie op over de gebruikers van G3Newswire, de G3Newswire-app of gerelateerde digitale producten van Gaming Publishing. We verzamelen of bewaren geen financiële informatie van gebruikers, aangezien de diensten van het bedrijf gratis of tegen betaling worden aangeboden. Wij verzamelen geen cookie-informatie van de website en slaan geen gebruikersgegevens van de website op. Wij geven geen gegevens door aan derden en gebruiken alleen inhoudelijke details om nieuwsdiensten aan onze abonnees te leveren. We verzamelen of bewaren geen inlog- en accountgegevens voor de diensten, websites of publicaties van Gaming Publishing en verzamelen geen gebruikersgegevens, zoals bijvoorbeeld geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis, aangezien dit geen diensten zijn. aangeboden door Gaming Publishing.

Gaming Publishing verzamelt of bewaart geen GPS-bewegingsgegevens, foto's, contacten of kalenderinformatie. Onze sites, diensten en apps verzamelen of bewaren geen sensorgegevens van slimme apparaten en we verzamelen geen sociale netwerkinformatie, inclusief inloggegevens en informatie uit openbare berichten of communicatie.

3. Locatie- en tijdgegevens op onze mobiele app
Als u de mobiele applicaties van G3Newswire of G3i gebruikt, gebruiken we geen GPS-technologie (of andere soortgelijke technologie) om uw huidige locatie te bepalen. In veel gevallen biedt uw webbrowser of het platform van uw mobiele apparaat aanvullende hulpmiddelen waarmee u kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonlijke gegevens verzamelt of deelt. Uw mobiele apparaat of webbrowser kan bijvoorbeeld tools bieden waarmee u het cookiegebruik of het delen van locaties kunt beheren. We moedigen u aan om vertrouwd te raken met de tools die beschikbaar zijn op uw apparaten en deze te gebruiken.

4. Hoe gebruiken we uw gegevens?
De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor;
• het aanbieden van een nieuws- en informatiedienst gericht op de sector waarin u geïnteresseerd bent
• om u te informeren over andere producten en diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn (zie hieronder);
• om klantenservicevragen te beheren; En
• om ons te helpen de details of informatie te verstrekken die u mogelijk hebt aangevraagd.

5. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd op wettige gronden verwerken, en in het bijzonder op de hieronder uiteengezette gronden:-

Legitieme interesse
We kunnen uw naam en e-mailcontactgegevens die u ons hebt verstrekt, gebruiken om u te informeren over producten en diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. U kunt ons op elk moment vragen hiermee te stoppen.

Wettelijke verplichting
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken zonder uw toestemming, voor zover wij daartoe op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn.

6. Met wie deelt u mijn gegevens?
Gaming Publishing zal uw persoonlijke gegevens niet met derden delen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens echter zonder uw toestemming openbaar maken in verband met eventuele juridische procedures of toekomstige juridische procedures, en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

7. Hoe beheren jullie mijn gegevens?
Versleuteling en beveiliging
We gebruiken een verscheidenheid aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder coderings- en authenticatietools, om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

8. Uw gegevens bijwerken?
Als u uw voorkeuren wilt wijzigen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken voor direct marketing, update dan uw gebruikersvoorkeuren via e-mail naar james@gamingpublishing.

9. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We hanteren een systeem van bewaartermijnen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden bewaard wanneer dit nodig is voor de relevante doeleinden of om aan wettelijke vereisten te voldoen. Als uw gegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze op een veilige manier worden verwijderd of verwijderd.

10. uw rechten
U heeft het recht om ons op elk moment te vragen: -
• om te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens bewaren;
• om u een kopie te sturen van alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren;
• om eventuele onjuistheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren en relevante details toe te voegen wanneer de persoonlijke gegevens die wij bewaren onvolledig zijn;
• om (voor zover mogelijk) uw persoonlijke gegevens te verwijderen, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
• om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
• om u een draagbare kopie te geven van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
• om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken op basis van onze legitieme belangen; En
• om u geen marketingmateriaal meer te sturen. Houd er echter rekening mee dat we u servicegerelateerde (dat wil zeggen niet-marketing) communicatie kunnen blijven sturen, zoals e-mailupdates

Wanneer wij een beslissing hebben genomen die gevolgen voor u heeft doordat uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om met iemand te spreken om die beslissing te bespreken.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van het feit dat u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, of bezwaar wilt maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres.
Coördinator gegevensbescherming, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, VK.

Of per e-mail naar: james@gamingpublishing.co.uk

11. Is de mededeling van toepassing op gelinkte websites?
Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website, dus als u naar andere websites linkt, dient u hun eigen privacybeleid te lezen.

12. Wanneer monitort u telefoongesprekken?
Telefoongesprekken die u met onze medewerkers voert, nemen wij niet op.

13. Hoe werken we deze privacyverklaring bij?
We herzien onze privacyverklaring regelmatig en zullen eventuele updates op onze webpagina plaatsen.

14. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over deze privacyverklaring?
U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de informatie die wij over u bewaren.

Schrijf ons alstublieft op het onderstaande adres.
Coördinator gegevensbescherming, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, VK.
Of per e-mail naar: james@gamingpublishing.co.uk
Of bel op: +44 (0) 1282 686586
Als u ontevreden bent over onze afhandeling van een klacht, heeft u ook het recht om op elk moment uw zorgen te uiten bij de Britse Information Commissioner: https://ico.org.uk

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator][/vc_column][/vc_row]