[bsa_pro_ad_space id=1 link=hetzelfde] [bsa_pro_ad_space id=2]

Ga naar inhoud

[Vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

gebruiksvoorwaarden

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website (inclusief eventuele subdomeinen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden), en Gaming Publishing Ltd, de eigenaar en exploitant van deze website.

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door, aangezien deze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn ontstaan ​​bij uw eerste gebruik van de Website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website.

In deze algemene voorwaarden, Gebruiker or Gebruikers betekent elke derde partij die toegang krijgt tot de Website en die niet (i) in dienst is van Gaming Publishing Ltd en handelt in de uitoefening van hun dienstverband, of (ii) is ingeschakeld als consultant of anderszins diensten verleent aan Gaming Publishing Ltd en toegang heeft tot de Website in verband met het aanbieden van dergelijke diensten.

Om deze website te gebruiken, moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Door de Website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart en garandeert u dat
je bent minimaal 18 jaar oud.
[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Intellectuele eigendom en acceptabel gebruik

 1. Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, is eigendom van Gaming Publishing Ltd, onze dochterondernemingen of andere relevante derde partijen.
  In deze algemene voorwaarden betekent Inhoud alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van van deze website, inclusief dergelijke inhoud die door gebruikers is geüpload.
  Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijke inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een ​​handelsmerk, logo of dienstmerk dat op de site wordt weergegeven te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 2. U mag, alleen voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, het volgende doen:
  1. de inhoud op een computerscherm ophalen, weergeven en bekijken
 3. U mag de inhoud niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van
  Gaming Publishing Ltd.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Verboden gebruik

 1. U mag de website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
  1. op enigerlei wijze die schade aan de Website veroorzaakt of kan veroorzaken of het gebruik of genot van de Website door een andere persoon verstoort;
  2. op enige wijze die schadelijk, onwettig, illegaal, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met enige toepasselijke wet, regelgeving of overheidsorde;
  3. het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van door auteursrecht beschermde inhoud zonder toestemming van de eigenaar.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Registratie

 1. U dient ervoor te zorgen dat de gegevens die u bij registratie of op enig moment verstrekt, juist en volledig zijn.
 2. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de informatie die u verstrekt bij de registratie door uw persoonlijke gegevens bij te werken, zodat we effectief met u kunnen communiceren.
 3. We kunnen uw registratie met onmiddellijke ingang opschorten of annuleren om redelijke redenen of als u deze algemene voorwaarden schendt.
 4. U kunt uw registratie op elk moment annuleren door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen op het adres dat aan het einde van deze algemene voorwaarden staat. Als u dit doet, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website. Annulering of opschorting van uw inschrijving laat uw wettelijke rechten onverlet.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Links naar andere websites

 1. Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Gaming Publishing Ltd of die van onze dochterondernemingen.
 2. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.
 3. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er controle over hebben.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

 1. Privacy verklaring
  Datum: 15 Mei 2018

1. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van mijn gegevens?
G3Newswire en alle websites, apps en tijdschriften die in verband daarmee worden geëxploiteerd en/of geproduceerd, zijn eigendom van en worden onderhouden door:
Gaming Publishing, 23 Abbey Farm View, Whalley, Clitheroe, BB7 9YF, VK (“wij” of “ons”).

Dit is onze Privacyverklaring en legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.
Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en correct beheren van alle persoonlijke informatie die u verstrekt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en de door u verstrekte informatie gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

2. Welke informatie verzamelen we?
De gegevens die door Gaming Publishing worden verzameld en opgeslagen, omvatten alleen contactgegevens, zoals naam en e-mailadressen. We slaan geen aanvullende informatie op over de gebruikers van G3Newswire, de G3Newswire-app of gerelateerde digitale producten van Gaming Publishing. We verzamelen of bewaren geen financiële informatie van gebruikers, aangezien de diensten van het bedrijf gratis of tegen betaling worden aangeboden. Wij verzamelen geen cookie-informatie van de website en slaan geen gebruikersgegevens van de website op. Wij geven geen gegevens door aan derden en gebruiken alleen inhoudelijke details om nieuwsdiensten aan onze abonnees te leveren. We verzamelen of bewaren geen inlog- en accountgegevens voor de diensten, websites of publicaties van Gaming Publishing en verzamelen geen gebruikersgegevens, zoals bijvoorbeeld geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis, aangezien dit geen diensten zijn. aangeboden door Gaming Publishing.

Gaming Publishing verzamelt of bewaart geen GPS-bewegingsgegevens, foto's, contacten of kalenderinformatie. Onze sites, diensten en apps verzamelen of bewaren geen sensorgegevens van slimme apparaten en we verzamelen geen sociale netwerkinformatie, inclusief inloggegevens en informatie uit openbare berichten of communicatie.

3. Locatie- en tijdgegevens op onze mobiele app
Als u de mobiele applicaties van G3Newswire of G3i gebruikt, gebruiken we geen GPS-technologie (of andere soortgelijke technologie) om uw huidige locatie te bepalen. In veel gevallen biedt uw webbrowser of het platform van uw mobiele apparaat aanvullende hulpmiddelen waarmee u kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonlijke gegevens verzamelt of deelt. Uw mobiele apparaat of webbrowser kan bijvoorbeeld tools bieden waarmee u het cookiegebruik of het delen van locaties kunt beheren. We moedigen u aan om vertrouwd te raken met de tools die beschikbaar zijn op uw apparaten en deze te gebruiken.

4. Hoe gebruiken we uw gegevens?
De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor;
• het aanbieden van een nieuws- en informatiedienst gericht op de sector waarin u geïnteresseerd bent
• om u te informeren over andere producten en diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn (zie hieronder);
• om klantenservicevragen te beheren; En
• om ons te helpen de details of informatie te verstrekken die u mogelijk hebt aangevraagd.

5. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd op wettige gronden verwerken, en in het bijzonder op de hieronder uiteengezette gronden:-

Legitieme interesse
We kunnen uw naam en e-mailcontactgegevens die u ons hebt verstrekt, gebruiken om u te informeren over producten en diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. U kunt ons op elk moment vragen hiermee te stoppen.

Wettelijke verplichting
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken zonder uw toestemming, voor zover wij daartoe op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn.

6. Met wie deelt u mijn gegevens?
Gaming Publishing zal uw persoonlijke gegevens niet met derden delen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens echter zonder uw toestemming openbaar maken in verband met eventuele juridische procedures of toekomstige juridische procedures, en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

7. Hoe beheren jullie mijn gegevens?
Versleuteling en beveiliging
We gebruiken een verscheidenheid aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder coderings- en authenticatietools, om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

8. Uw gegevens bijwerken?
Als u uw voorkeuren wilt wijzigen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken voor direct marketing, update dan uw gebruikersvoorkeuren via e-mail naar james@gamingpublishing.

9. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We hanteren een systeem van bewaartermijnen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden bewaard wanneer dit nodig is voor de relevante doeleinden of om aan wettelijke vereisten te voldoen. Als uw gegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze op een veilige manier worden verwijderd of verwijderd.

10. uw rechten
U heeft het recht om ons op elk moment te vragen: -
• om te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens bewaren;
• om u een kopie te sturen van alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren;
• om eventuele onjuistheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren en relevante details toe te voegen wanneer de persoonlijke gegevens die wij bewaren onvolledig zijn;
• om (voor zover mogelijk) uw persoonlijke gegevens te verwijderen, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
• om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
• om u een draagbare kopie te geven van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
• om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken op basis van onze legitieme belangen; En
• om u geen marketingmateriaal meer te sturen. Houd er echter rekening mee dat we u servicegerelateerde (dat wil zeggen niet-marketing) communicatie kunnen blijven sturen, zoals e-mailupdates

Wanneer wij een beslissing hebben genomen die gevolgen voor u heeft doordat uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om met iemand te spreken om die beslissing te bespreken.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van het feit dat u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, of bezwaar wilt maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres.
Coördinator gegevensbescherming, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, VK.

Of per e-mail naar: james@gamingpublishing.co.uk

11. Is de mededeling van toepassing op gelinkte websites?
Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website, dus als u naar andere websites linkt, dient u hun eigen privacybeleid te lezen.

12. Wanneer monitort u telefoongesprekken?
Telefoongesprekken die u met onze medewerkers voert, nemen wij niet op.

13. Hoe werken we deze privacyverklaring bij?
We herzien onze privacyverklaring regelmatig en zullen eventuele updates op onze webpagina plaatsen.

14. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over deze privacyverklaring?
U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de informatie die wij over u bewaren.

Schrijf ons alstublieft op het onderstaande adres.
Coördinator gegevensbescherming, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, VK.
Of per e-mail naar: james@gamingpublishing.co.uk
Of bel op: +44 (0) 1282 686586
Als u ontevreden bent over onze afhandeling van een klacht, heeft u ook het recht om op elk moment uw zorgen te uiten bij de Britse Information Commissioner: https://ico.org.uk[/vc_column_text][vc_column_text]

Beschikbaarheid van de website en disclaimers

 1. Alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die Gaming Publishing Ltd beschikbaar stelt via de website (de Service) wordt geleverd “zoals het is” en op basis van “zoals beschikbaar”. Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij zal zijn van gebreken en/of gebreken. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, bieden wij geen garanties (expliciet of impliciet) over geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
  Gaming Publishing Ltd is niet verplicht om informatie op de website bij te werken.
 2. Hoewel Gaming Publishing Ltd redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de Website veilig is en vrij is van fouten, virussen en andere malware, geven wij in dat opzicht geen enkele garantie en nemen alle Gebruikers de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.
 3. Gaming Publishing Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de Website.
 4. Gaming Publishing Ltd behoudt zich het recht voor om enig deel (of de gehele) website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, inclusief, maar niet beperkt tot, alle beschikbare producten en/of diensten. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op elke gewijzigde versie van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Niets in deze algemene voorwaarden zal: (a) onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze of uw
  nalatigheid, indien van toepassing; (b) onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; of (c) onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
 3. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zal Gaming Publishing Ltd
  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende:
 1. zakelijke verliezen, zoals winstderving, inkomsten, inkomsten, verwachte besparingen, activiteiten, contracten, goodwill of commerciële kansen;
 2. verlies of corruptie van gegevens, database of software;
 3. enige speciale, indirecte of gevolgschade.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Algemeen

 1. U mag uw rechten onder deze algemene voorwaarden niet aan een andere persoon overdragen. Wij kunnen onze rechten onder deze voorwaarden overdragen
  omstandigheden waarin wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Dergelijke herziene voorwaarden zijn van toepassing op de Website vanaf de datum van publicatie. Gebruikers
  dient de voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de op dat moment geldende versie.
 3. Deze algemene voorwaarden bevatten samen met het privacybeleid en het cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere discussies, regelingen of overeenkomsten die mogelijk hebben plaatsgevonden met betrekking tot de algemene voorwaarden.
 4. De Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en geen enkele derde partij heeft enig recht om deze voorwaarden af ​​te dwingen of
  beroep doen op enige bepaling van deze algemene voorwaarden.
 5. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit vaststelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden worden niet aangetast.
 6. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een afstand van dat of enig ander recht.
  of remedie.
 7. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Engeland en Wales en alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse en Welshe rechtbanken.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]Details van Gaming Publishing Ltd

 1. Gaming Publishing Ltd is een bedrijf opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 07342069, met als geregistreerd adres 23 Abbey Farm View, Whalley, Clitheroe, Lancashire, BB7 9YF en beheert de website www.g3newswire.com. U kunt contact opnemen met Gaming Publishing Ltd via e-mail op website@g3newswire.com.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]